Závěrečný účet DSO Mikroregionu Venkov 2016

Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu VENKOV
Hlinická 250, 391 37 Chotoviny IČO: 70511519

Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016

Přehled obdržených dotací
1. Neinvestiční dotace na projekt Pitná voda a podpora vzdělanosti Mikroregion VENKOV
Prostředky z POV Jihočeského kraje 2016
Poskytnuto 43.000,00- Kč
Vyčerpáno 40.000,00- Kč
Vráceno 3.000,00- Kč
Vlastní zdroje 38.106,00- Kč
Celkové náklady projektu 78.106,00- Kč
– tyto prostředky byly použity k nákupu výpočetní techniky pro potřebu Mikroregionu Venkov.
2. Neinvestiční dotace – transfery od obcí
I. Členské poplatky od členských obcí Mikroregionu Venkov
Poskytnuto 192.855,- Kč
– tyto prostředky byly použity na činnost DSO Mikroregionu Venkov.
3. Investiční dotace na projekt Pitná voda a podpora vzdělanosti Mikroregion VENKOV
Prostředky z POV Jihočeského kraje 2016
Poskytnuto 390.000,00- Kč
Vyčerpáno 390.000,00- Kč
4. Investiční dotace na projekt Pitná voda a podpora vzdělanosti Mikroregion VENKOV
Prostředky od obcí
Poskytnuto 894.052,00- Kč
Vyčerpáno 894.052,00- Kč

Celkové investiční náklady na projekt „Pitná voda a podpora vzdělanosti Mikroregion VENKOV“ 1.284.052,00-Kč. Poskytnuté finanční prostředky byli použity na nákup nerezových cisteren na pitnou vodu.

Přehled poskytnutých transferů
I. Dar Mikroregionu Venkov na činnost MAS Krajina Srdce
Poskytnuto 4.000,-Kč

II. Členský poplatek Mikroregionu Venkov v MAS Krajina Srdce
Poskytnuto 100,-Kč

Přílohy závěrečného účtu
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016
2. Rozvaha k 31.12.2016
3. Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2016
4. Příloha k 31.12.2016
5. Zápis ze závěrečného přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Venkov za rok 2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>