Rozpočtové opatření DSO Mikroregionu Venkov č.4/2018

SPRN-KD-1-018092013450

Rozpočtové opatření DSO Mikroregionu Venkov č.3/2018

SPRN-KD-1-018092013440

Rozpočtové opatření DSO Mikroregionu Venkov č.2/2018

SPRN-KD-1-018092013431

Rozpočtový výhled na rok 2020

Rozpočtový výhled DSMO 2020

Účetní závěrka DSO MIkroregion Venkov za rok 2017

Příloha 2017 rozvaha 2017 (2) Výkaz zisku a ztrát 2017 (2) závěrečný účet 2017 Zpráva o výsledku 2017FIN 2017Záver inv zprava 2017 DSO

Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov 2017

Příloha 2017 rozvaha 2017 (2) Výkaz zisku a ztrát 2017 (2) závěrečný účet 2017 Zpráva o výsledku 2017FIN 2017

Rozpočtové opatření DSO Mikroregionu Venkov č.1/2018

SPRN-KD-1-018092013430

Rozpočet DSO Mikroregionu Venkov na rok 2018

Rozpočet DSO 2018

Rozpočtová opatření DSO Mikroregion Venkov č.4/2017

Ad1) Projednání rozpočtového opatření č. 4 Příjmy: Paragraf Položka Částka Kč ÚZ 0000 4121 419.699,- 6310 2141 -24,- CELKEM 419.675,- Výdaje: Paragraf Položka Částka Kč ÚZ 6409 5021 6.000,- 6409 5137 405.000,- 6409 5139 16.380,- 6409 5169 -9.000,- 6409 5173 1.295,- 6409 5137 -15.620,- 00710 6409 5139 15.620,- 00710 CELKEM 419.675,- Výbor schvaluje navržené rozpočtové […]

Rozpočtová opatření DSO Mikroregion Venkov č.3/2017

Ad1) Projednání rozpočtového opatření č. 3 Příjmy: Paragraf Položka Částka Kč ÚZ 0000 4122 400.000,- 00710 CELKEM 400.000,- Výdaje: Paragraf Položka Částka Kč ÚZ 6409 5137 400.000,- 00710 CELKEM 400.000,- Výbor schvaluje navržené rozpočtové opatření všemi přítomnými hlasy.